cookiebeleid

Cookies of dispositieven voor het opslaan en ophalen van gegevens zijn bestanden die door een website naar de browsers van gebruikers worden gestuurd en die automatisch op hun apparaten worden opgeslagen, zodat de website het eerdere surfgedrag van gebruikers kan controleren en deze kan "herkennen".

Cookies maken het mogelijk andere soorten persoonlijke informatie op te slaan, zoals het wachtwoord van een gebruiker, zodat ze niet elke keer dat ze een site bezoeken of de voorkeuren van de gebruiker voor het configureren hoeven te worden geraadpleegd. een site (taal, schermresolutie, etc.).

Cookies zijn essentieel voor de goede werking van internet en bieden veel voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten, omdat ze de navigatie en het gebruik van de website vergemakkelijken. Cookies kunnen uw apparaten niet beschadigen en, indien geactiveerd, helpen bij het identificeren en oplossen van fouten.

Kortom, een cookie is gewoon een verzameling gegevens over het surfgedrag die op het apparaat van een gebruiker wordt opgeslagen en die websites detecteren en herkennen, zodat ze het surfgedrag kunnen 'onthouden'. navigatie van deze gebruiker.

Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt. In het bijzonder kan het volgende worden benadrukt:

- Sessiecookies. Deze cookies zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl een gebruiker op een website surft en worden verwijderd zodra de sessie is afgelopen. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, maakt het mogelijk om internetverkeerspatronen te analyseren. Over het algemeen verbetert dit de browse-ervaringen, verbetert de inhoud en wordt het gemakkelijker te gebruiken.

- Analytische cookies.

Hiermee kunnen cookiemanagers het gebruikersgedrag op de websites waarnaar ze zijn gelinkt, volgen en analyseren.

Deze site gebruikt zowel sessiecookies als analytische cookies om de browse-ervaring van zijn gebruikers te verbeteren.

De volgende applicaties worden gebruikt om deze informatie te verkrijgen:

FournisseurServiceInformations Supplémentaires
Google
Google Analytics

http://www.google.es/intl/es/policies/ (1)

Extra garanties – cookiebeheer

Nom du cookieCookieBut du cookieDate d’expiration
_utma
Google Analytics

De cookie maakt een uniek gebruikers-ID aan dat de datum registreert waarop de gebruiker de website voor het eerst heeft bezocht. Het wordt gebruikt om het aantal bezoeken van de gebruiker aan de website te tellen.

Duurt 2 jaar
_utmb
Google Analytics

http://www.google.es/intl/es/policies/ (1)

30 minuten na de update.
Wordt gewist als de gebruiker naar een andere website surft of de navigatie uitschakelt.
_utmc
Google Analytics

Om de duur van het bezoek van de gebruiker aan de website te achterhalen, waarop de trackingcode urchin.js is geïnstalleerd.

Vervalt bij het beeïndigen van de sessie
.texto
Technical cookie

Het controleert of het cookiebeleid is gelezen en geaccepteerd. Deze informatie zal niet verschijnen bij volgende bezoeken aan de website.

Het verloopt 365 dagen nadat de gebruiker het cookiebeleid accepteert.
_utmz
Google Analytics

Slaat de locatie van de gebruiker op, zowel via links als AdWords.

Vervalt na 6 maand. De cookie wordt geupdate als de site geraadpleegd wordt.

Tous les navigateurs Internet permettent aux utilisateurs de restreindre le comportement d'un cookie ou de désactiver les cookies en modifiant les paramètres ou les options d'un navigateur. Les étapes pour le faire sont différentes dans chaque navigateur. Vous trouverez des instructions spécifiques dans le menu d'aide de votre navigateur.

Selon le navigateur utilisé, l'utilisateur peut activer l'une des options suivantes pour limiter la portée des cookies installés ou la façon dont ils s’exécutent :

- L'option de navigation privée afin que l'historique du navigateur, les mots de passe des sites Web, les cookies et autres informations sur les sites visités ne sont pas stockés.

- La fonction Do-not-Track, dans laquelle le navigateur demande que les sites visités ne suivent pas les habitudes de navigation afin, par exemple, d'afficher une publicité susceptible de vous intéresser sur les sites que vous visitez.

Selon votre navigateur, ce mode privé aura des noms différents. Vous trouverez ci-dessous une liste des navigateurs les plus populaires avec un lien vers leur version de ce "mode privé" où vous pouvez modifier vos paramètres de cookies:

Internet Explorer 8 and above; InPrivate

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 2 and above; Private Browsing

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

Opera 10.5 and above; Private Browsing

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

FireFox 3.5 and above; Private Browsing

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Google Chrome 10 and above; Incognito

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Si vous souhaitez avoir un meilleur contrôle sur l'installation des cookies, vous pouvez installer des programmes ou des modules complémentaires, connus sous le nom d'outil Do-not-Track, qui vous permettront de choisir les cookies que vous autorisez.

Enfin, nous vous informons qu'il est également possible de retirer votre consentement à l'utilisation des cookies par email at dataprivacy@fluidra.com et FLUIDRA SA procèdera à la modification des paramètres comme décrit dans le point ci-dessus.


Privacybeleid van de website

ALGEMEEN PRIVACYBELEID


1. Inleiding
Het recht op privacy en, meer in het bijzonder, het recht op bescherming van persoonsgegevens is een van de waarden van FLUIDRA SA. (hierna FLUIDRA), die is uiteengezet in onze Ethische Code.
Het doel van dit beleid is om uit te leggen hoe FLUIDRA de persoonlijke gegevens moet verwerken die het verzamelt via de verschillende formulieren die kunnen worden weergegeven op de pagina's van de FLUIDRA-website. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen voor de doeleinden waarmee u heeft ingestemd, zoals hieronder wordt uitgelegd in dit algemene privacybeleid en in elk van de privacybeleid op elk van de formulieren.

2. Inzet voor privacy
FLUIDRA verbindt zich er volledig toe om te voldoen aan de algemene EU-voorschriften voor gegevensbescherming en de wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens die op elk moment van kracht kunnen zijn, aangezien dit een absolute prioriteit is voor FLUIDRA.
Daarom heeft FLUIDRA het besluit genomen om de volgende principes te implementeren, volgens welke privacy de basis vormt van elke gegevensverwerking.
• Transparantie in de verwerking van gegevens is een van onze prioriteiten. Dus elke keer dat we persoonlijke gegevens over u verzamelen, informeren we u over het doel waarvoor deze worden behandeld in het betreffende privacybeleid.
• Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor u bent geïnformeerd.
• We zullen u nooit verplichten om persoonlijke gegevens te verstrekken, tenzij het absoluut noodzakelijk is om u een dienst te verlenen die u mogelijk heeft aangevraagd.
• Voor zover mogelijk zullen we u de eenvoudigste middelen ter beschikking stellen om uw persoonlijke gegevens te beheren.
• Uw gegevens worden in geen geval overgedragen, verhuurd of beschikbaar gesteld aan derden, behalve in het geval van dienstverleners die bepaalde diensten aan FLUIDRA leveren, maar deze op geen enkele manier voor hun eigen doeleinden verwerken. Sommige van deze dienstverleners zijn mogelijk buiten de Europese Unie gevestigd, zoals aangegeven in de sectie "Internationale overboekingen".
Doeleinden van gegevensverwerking.
FLUIDRA verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken te verwerken en u de producten en diensten te bieden die u mogelijk nuttig vindt. In het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden die zijn gedaan via de klantenservice of contact of perskanalen op elke website en om contact met u op te nemen om deze te behandelen.
b) Om online aankopen te beheren en te volgen
c) Om bestellingen en offertes online te beheren, volgen en verzenden
d) Om een ​​persoonlijk account aan te maken
e) Om onze website, onze diensten en producten te verbeteren en om de best mogelijke service en inhoud te bieden
f) Toegang verlenen tot beperkte secties op onze website (registratie kan resulteren in aanvaarding van een specifiek privacybeleid).
g) Om u informatie te verstrekken als u een distributeur bent
Bij bepaalde gelegenheden kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of in verband met een contractuele relatie die we mogelijk met u hebben.
In alle andere gevallen vragen we u om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien van toepassing.

3. Verzenden van marketingberichten.
Als onderdeel van haar marketingactiviteiten kan FLUIDRA u voorzien van de middelen om u te abonneren op of te abonneren op bedrijfsnieuwsbrieven en op commerciële informatie daarover. Het verzenden van dergelijke berichten is afhankelijk van uw toestemming om dit op elk moment te doen.
Als u uw toestemming heeft gegeven, stuurt FLUIDRA u gepersonaliseerde informatie over haar producten, activiteiten en diensten op basis van uw smaak en voorkeuren.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken wanneer u marketingberichten ontvangt via de link of knop die voor dit doel in alle berichten is geactiveerd, of door uw wens te uiten om uw toestemming in te trekken via de volgende kanalen:
(ik). Een e-mail naar dataprivacy@fluidra.com.
(ii). Een brief gericht aan Fluidra SA, Avda Francesc Macia, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona).

4. Geautomatiseerde beslissingen en het aanmaken van profielen
Voor bepaalde diensten kunnen we uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken. Dit betekent dat bepaalde beslissingen automatisch worden genomen zonder menselijke tussenkomst. Als u bijvoorbeeld producten heeft geselecteerd, berichten om u te informeren dat het product nog steeds beschikbaar is.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om een ​​profiel aan te maken om uw gedrag op de site te voorspellen door de hoofdpagina met producten weer te geven die u mogelijk interesseren, op basis van de voorkeuren die u hebt getoond in uw browse-gewoonten of de informatie verkregen van van cookies. U kunt per e-mail contact met ons opnemen via dataprivacy@fluidra.com.

5. Behandelingsduur en opslagduur
Bij FLUIDRA doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens alleen te verwerken wanneer dit echt nuttig voor ons is en we u een hoogwaardige service kunnen bieden door deze te gebruiken. Daarom doen we er alles aan om de verwerking en opslag van persoonsgegevens zo kort mogelijk te houden.
In dit verband zullen we u informeren over de duur van de verwerking en / of opslag van persoonlijke gegevens op elk formulier waaruit de gegevens worden verzameld.
In ieder geval, zelfs als u ons vraagt ​​om uw gegevens te verwijderen, kunnen we deze opslaan en bewaren, op voorwaarde dat deze worden geblokkeerd in overeenstemming met de wet, gedurende de tijd die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om deze openbaar te maken aan de autoriteiten bekwaam zijn in de verschillende onderwerpen waaraan ze onderworpen zijn.

6. Internationale overschrijving
FLUIDRA heeft als bedrijf met internationale invloed dienstverleners die hun diensten buiten de Europese Unie kunnen verlenen, het is dus mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Unie of de 'Europese Economische Ruimte.
FLUIDRA zorgt er in ieder geval voor dat deze gegevensverwerking wordt beschermd door de juiste garanties, waaronder:
- standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Unie.
Dit zijn contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthoudende autoriteit en die voldoende bescherming bieden om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.
- Certificering door derden. Het "Privacy Shield" is bijvoorbeeld een raamovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de normen vaststelt met betrekking tot gegevensverwerking in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsregels.

7. Uitoefening van rechten en klachten bij de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL)
Na de verwerking van uw persoonlijke gegevens door FLUIDRA, verlenen de geldende wetten u een bepaald aantal rechten. Hieronder vindt u een korte uitleg van elk recht om u te helpen als u ze wilt uitoefenen:
1. Recht op toegang. U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij deze verwerken.
2. Recht op rectificatie. Uw gegevens zijn altijd van u en als zodanig kunt u te allen tijde om rectificatie verzoeken als de documenten die we bewaren niet kloppen.
3. Recht op verwijdering U kunt op elk moment verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden gewist. Zoals echter aangegeven in de paragraaf hierboven met betrekking tot de opslag van gegevens, moet eraan worden herinnerd dat, in bepaalde omstandigheden, de naleving van de geldende wetten de daadwerkelijke uitoefening van dit recht kan verhinderen.
4. Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met een van de doeleinden waarvoor we ze behandelen, in overeenstemming met het privacybeleid dat in elk geval van toepassing kan zijn.
5. Recht op beperking van verwerking. In de volgende gevallen kunt u een verwerkingsbeperking aanvragen:
Bij. Als u van mening bent dat de gegevens die we over u bewaren onjuist of onjuist zijn.
b. Als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op legitieme wijze verwerken, beperkt u de verwerking liever in plaats van deze te wissen.
vs. Als de gegevens die we hebben vastgelegd niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u moet ze opslaan om een ​​juridische claim in te dienen.
d. Als u, na gebruik te hebben gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor een specifiek doel, een reactie van ons in dit verband verwacht.
6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover technisch mogelijk en redelijk is, hebt u het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt rechtstreeks aan een andere gegevensbeheerder worden verstrekt. Indien mogelijk zouden we uw gegevens rechtstreeks aan genoemde andere gegevensbeheerder bekendmaken, maar als dat niet mogelijk was, zouden we deze aan u verstrekken in een standaardformaat.
Telkens wanneer we uw gegevens verwerken volgens uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken, de enige gevolgen voor u, afhankelijk van de uitgeoefende wet, zijn niet in staat om u bepaalde diensten te verlenen.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met FLUIDRA op een van de volgende manieren, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs:
(ik). Een e-mail naar dataprivacy@fluidra.com.
(ii). Een brief aan FLUIDRA SA, Avda Francesc Macia 60, geplant op 20.08208 Sabadell (Barcelona).

Daarnaast kunt u, indien u dit wenst, contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprivacy@fluidra.com.
Indien u een bepaald recht niet wenst uit te oefenen, maar wel een verzoek of een suggestie moet doen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook schrijven naar de adressen die zijn opgegeven voor de uitoefening van uw rechten.
In alle gevallen wordt u eraan herinnerd dat u een klacht kunt indienen bij de bevoegde autoriteit over de bescherming van persoonsgegevens als u van mening bent dat we uw gegevens niet legaal hebben verwerkt of dat we uw verzoeken of uw rechten hebben genegeerd. .
In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden (CNIL).

7. Vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevensverwerking
Uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe deze strikt vertrouwelijk en discreet te behandelen en alle veiligheidsmaatregelen te implementeren die wij nodig en redelijk achten.
In dit verband verklaart en garandeert FLUIDRA dat het over alle technische middelen beschikt om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van door gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen.
8. Sociale media
Sociale media maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers, daarom hebben we er een aantal profielen op gemaakt.
Alle gebruikers kunnen lid worden van de pagina's of groepen die FLUIDRA heeft op verschillende sociale media.
We herinneren u er echter aan dat, tenzij we u rechtstreeks om uw gegevens vragen (bijvoorbeeld via marketingcampagnes, wedstrijden, promoties of op een andere geldige manier), uw persoonlijke gegevens moeten behoren tot de overeenkomstige sociale media, volgens Wat we u aanraden om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat u uw voorkeuren definieert met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.